Yasin Sebagai Jantung Al-Quran

Yasin Sebagai Jantung Al-Quran

Yasin Sebagai Jantung Al-Quraan


Pada ayat kedua didalam surat yasin yaitu "يس. والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين" kedudukannya sebagai(qosam)dan (jawab-qosam)yaitu "sumpah Allah yang berisikan pengakuan yang tegas : "Demi Al-Quran yang mengandung hikmah, Bahwa sesungguhnya engkau (ya Muhammad) adalah sebagian dari salah satu rasul-rasulnya. Keterangan ini terdapat didalam Tafsir jamal pada halaman 282 pada jilid 5-6

"Allah Bersumpah Dengan Al-Quran yang mengadung hikmah"(والقرآن الحكيم)

QOSAM dalam bahasa arab yang berarti sumpah. Makna Qosam sama halnya dengan makna "yamin dan makna halaf dalam bahasa tersebut, akan tetapi untuk lebih jelas lagi mengenal huruf Qosam, mari kita mengetahui huruf qosam secara ilmu nahwu. Didalam kitab "Tasywiqulkholan" karangan syekh muhammad ma,sum pada halaman 28. "Huruf Qosam terbagi menjadi 3 bagian Yaitu: "wawu, "ba dan "ta. Ada sedikit perbedaan diantara huruf-huruf Qosam tersebut (nanti akan kita jelaskan dibawah). Selanjut Beliau mengatakan : "kenapa ini dinamakan huruf-huruf (Qosam) sumpah? beliau menjawab: "karena masuknya salah satu huruf-huruf tersebut pada orang yang bersumpah dan selalu digunakan sebagai isyarah sumpah. Syekh sanwani didalam kitab tersebut mengatakan:"ada tiga sarat mutlak didalam menggunakan wawu Qosam didalam sumpah:

Yang pertama: pada wawu qosam diharuskan membuang fiil qosamnya(kata kerjanya)yang menyertainya. seperti contoh : "Uqsimu waallahi". seperti yang di bolehkan pada huruf ba" seperti contoh : "uqsimu bihazalbalad. karena yang demikian banyak sekali menggunakanya.
Yang Kedua: wawu qosam tidak boleh di gunakan pada qosamu-sual(pada kalimat permintaan) seperti contoh waallah ikhbirni" yang artinya : demi allah kabarkanlah aku. seperti yang dibolehkan pada huruf "ba" seperti contoh : billahi akhbini.
Yang Ketiga: Wawu Qosam tidak dapat masuk pada isim-isim dhomir. Seperti contoh : "waka artinya :demi kamu. seperti yang dibolehkan pada huruf ba. Seperti contoh : "bika" yang artinya: "demi kamu.

Tiga ayat tersebut di atas: "يس. والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين" merupakan sumpah dan pengakuan-tegas Allah kepada orang-orang yang mengingkari kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. bahwa sesungguhnya beliau adalah salah satu dari rasul-rasulnya,

Sebagian ahli Tafsir menafsirkan kata “الحكيم” dengan makna المحكم yg artinya kitab yang memiliki kandungan yang sempurna dari yang maha sempurna, kandungan yang berisi ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa tingginya. Dan didalam ayat ini Allah telah bersumpai: "Demi Al-Quran yang mengandung hikmah.dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah sebagian dari rasul-rasul.

Wahai saudaraku yang dirahmati Allah…….
Kenapa yasin sebagai jantung Al-Quran ?
Pertanyaan tersebut diatas sebenarnya masih berhubungan dengan 3 ayat yang telah kita bahas tadi, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk mencari asal muasal pertanyaan tersebut diatas. Mari kita membuka tafsir hamamy pada halaman 2. Didalam tafsir tersebut terdapat Sebab-sebab turunnya Ayat ini yang menjadi satu alasan "kenapa surah yasin menjadi jantungnya Al-Quran?.

Wahai saudaraku yang dirahmati Allah…….
Terungkap didalam tafsir Hamamy sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan penghinaan orang-orang kafir terhadap nabi Muhammad SAW. Al-kisah : beberapa orang kafir mengejek, memaki, dan menghina nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata : “sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi dan bukanlah seorang rasul….. dia hanyalah yatim abi thalib……dia hanyalah seorang penganggur,…..dia orang yang tidak punya pekerjaan……dia tidak pernah menutut ilmu dimanapun…..”bagaiman Muhammad bisa menjadi seorang nabi dan rasul !.

Begitulah ungkapan orang orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, Bahkan mereka terus-menerus mengingkari kerasulan dan kenabian nabi Muhammad SAW.(alangkah terpukulnya Nabi Muhammad SAW). Al-kisah, Allah SWT menolak ucapan orang-orang kafir tersebut. Dan menurunkan 3 ayat ini : "يس. والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين". Yang. Artinya : “ demi alquran yang mengandung hikmah, sesungguhnya engkau wahai muhammad, adalah sebagian salah satu diantara rasul-rasul. Kemudian Allah bersumpah dan menyaksikan dengan zatnya atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Lalu Allah Berkata : “Ya Muhammad, sengguhnya orang kafir telah mengingkari kerasulan dan kenabianmu, maka janganlah engkau bersedih atas ucapan mereka. Hari ini aku bersumpah demi Al-Quran yang mengadung hikmah.....dan aku bersaksi bahwa engkau adalah sebagian dari rusul-rasulku.


Sebuah Intisari dari kisah diatas:

Sejarah mencatat dalam kisah tadi, tatkala Allah bersumpah dan bersaksi atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Dan menolak segala bentuk pengingkaran orang-orang kafir yang telah mengejek, memaki, dan menghina, bahkan mengancam nabi Muhammmad dengan ribuan acaman lalu Allah membangun jiwa rasul yang di cintainya dengan perkataan : "Ya Muhammad Janganlah engkau bersedih sekalipun mereka tidak mengakuimu sebagai seorang nabi dan rasul, "hari ini aku berumpah dan bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah sebagian dari rasu-rasul-ku.

Perkataan Allah pada Ayat ini terungkap jelas, Sehingga ini ayat sebagai penunjukan, dan sebagai saksi atas kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Oleh karena itu, tiga ayat diatas menjadikan yasin sebagai jantung/hati Al-Quran.(Subahanallah).

Wahai saudaraku……..
Dari kisah diatas mari kita mencoba utuk merenungi.” Betapa sulitnya rasul berdakwa. Mengajak manusia untuk berakhlak…. mengajak manusia mengenal siapa tuhannya…..mengajak manusia mengenal siapa yang telah menciptakanya …..dan siapa yang selama ini memberikan rezqi kepada mereka. Al-hasil, apa yang beliau dapatkan ? hanyalah ejekan, makian, dan hinaan yang datang silih berganti. Kegelihasan terus menerus menyelimuti seperti pantai yang tak berujung. Acamanpun tidak pernah sirna seperti rumput yang tumbuh dipadang yang luas. tetapi dengan ketampanan akhlaq beliau, Tiada henti- henti beliau berdoa “ Ya Allah tunjukilah mereka, sesungguhnya mereka orang –orang yang belum mendapatkan pengetahuan”. (Maha suci Allah)

Inilah kisah “kenapa surah Yasin menjadi jantung/hatinya Al-Qurah.? Bahkan nabi pernah bersabda siapa orang yang membaca surah yasin, maka ia mendapatkan pahala 10 kali hatam Al-Quran…..Subahanallah…….

Blog Yang Berhubungan :  • mengenal Qiratus-Sab'ah  • Ahli Tafsir Quran Golongan Sahabat
  • Mp3 Surah Yasin Download

  •