Nama Nama Nabi Dan Rasul Yang Wajib Diketahui

Nama Nama Nabi Dan Rasul Yang Wajib Diketahui

Nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui

Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban didalam shahihnya dari Abu Dzar al Ghifary berkata,”Aku bertanya kepada Rasulullah saw berapakah jumlah para nabi?” beliau saw bersabda,”124.000.” lalu aku bertanya berapa jumlah para rasul?” maka beliau saw bersabda, ”313.”.

Semua rasul bisa disebut nabi, namun tidak semua nabi dapat disebut rasul. Seorang muslim, diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi dan rasul dari sekian banyak para nabi dan rasul. Diantara 25 rasul tersebut, 5 orang diantaranya disebut ulul azmi. Berikut ini nama-nama Rasul Allah Swt.

Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :

Sifat Wajib
Sifat Mustahil
Shiddiq (benar),
Mustahil ia Kizib (dusta).
Amanah (dapat dipercaya)
mustahil Khianat (curang).
Tabliqh (Menyampaikan wahyu)
Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu).
Fathonah (cerdas),  
Mustahil Jahlun (Bodoh)
Sifat jaiz Bagi Rasul
Aradhul Basyariyah (sifat-sifat manusia)

25 Nama-nama Nabi dan Rasul allah yang wajib diketahui

Nabi Adam a.s.
Nabi Ismail a.s.
Nabi Musa a.s.
Nabi Zakaria a.s.
Nabi Idris a.s.
Nabi Ishaq a.s.
Nabi Harun a.s.
Nabi Yahya a.s.
Nabi Nuh a.s.
Nabi Ya’qub a.s.
Nabi Daud a.s.
Nabi Isa a.s.
Nabi Hud a.s.
Nabi Yusuf a.s.
Nabi Sulaiman a.s.
Nabi Muhammad SAW
Nabi Saleh a.s.
Nabi Ayub a.s.
Nabi Ilyas a.s.

Nabi Ibrahim a.s.
Nabi Zulkifli a.s.
Nabi Ilyasa a.s.

Nabi Luth a.s
Nabi Syu’aib a.s.
Nabi Yunus a.s.


313 Nama-nama Nabi dan Rasul allah

1  Adam a.s.
79  Al’azhim a.s.
157  Haajin a.s.
235  Zakhun a.s.
2  Tsits a.s.
80  Ratsaad a.s.
158  Raasil a.s.
236  Hiinyam a.s.
3  Anuwsy a.s.
81  Syarib a.s.
159  Waasim a.s.
237  Iyaab a.s.
4  Qiynaaq a.s.
82  Habil a.s.
160  Raadan a.s.
238  Shibah a.s.
5  Mahyaa’iyl a.s.
83  Mublan a.s.
161  Saadim a.s.
239  Arofun a.s.
6  Akhnuwkh a.s.
84  Imron a.s.
162  Syu’tsan a.s.
240  Mikhlad a.s.
7  Idris a.s.
85  Harib a.s.
163  Jaazaan a.s.
241  Marhum a.s.
8  Mutawatsilakh a.s.
86  Jurits a.s.
164  Shoohid a.s.
242  Shonid a.s.
9  Nuh a.s.
87  Tsima’ a.s.
165  Shohban a.s.
243  Gholib a.s.
10  Hud a.s.
88  Dhorikh a.s.
166  Kalwan a.s.
244  Abdullah a.s.
11  Abhaf a.s.
89  Sifaan a.s.
167  Shoo’id a.s.
245  Adruzin a.s.
12  Murdaaziyman a.s.
90  Qubayl a.s.
168  Ghifron a.s.
246  Idasaan a.s.
13  Tsari’ a.s.
91  Dhofdho a.s.
169  Ghooyir a.s.
247  Zahron a.s.
14  Sholeh a.s.
92  Ishoon a.s.
170  Lahuun a.s.
248  Bayi’ a.s.
15  Arfakhtsyad a.s.
93  Ishof a.s.
171  Baldakh a.s.
249  Nuzhoyr a.s.
16  Shofwaan a.s.
94  Shodif a.s.
172  Haydaan a.s.
250  Hawziban a.s.
17  Handholah a.s.
95  Barwa’ a.s.
173  Lawii a.s.
251  Kaayiwuasyim a.s.
18  Luth a.s.
96  Haashiim a.s.
174  Habro’a a.s.
252  Fatwan a.s.
19  Ishoon a.s.
97  Hiyaan a.s.
175  Naashii a.s.
253  Aabun a.s.
20  Ibrahim a.s.
98  Aashim a.s.
176  Haafik a.s.
254  Rabakh a.s.
21  Isma’il a.s.
99  Wijaan a.s.
177  Khoofikh a.s.
255  Shoobih a.s.
22  Ishaq a.s.
100  Mishda’ a.s.
178  Kaashikh a.s.
256  Musalun a.s.
23  Ya’qub a.s.
101  Aaris a.s.
179  Laafats a.s.
257  Hijaan a.s.
24  Yusuf a.s.
102  Syarhabil a.s.
180  Naayim a.s.
258  Rawbal a.s.
25  Tsama’il a.s.
103  Harbiil a.s.
181  Haasyim a.s.
259  Rabuun a.s.
26  Tsu’ayb a.s.
104  Hazqiil a.s.
182  Hajaam a.s.
260  Mu’iilan a.s.
27  Musa a.s.
105  Asymu’il a.s.
183  Miyzad a.s.
261  Saabi’an a.s.
28  Luthoon a.s.
106  Imshon a.s.
184  Isyamaan a.s.
262  Arjiil a.s.
29  Ya’wa a.s.
107  Kabiir a.s.
185  Rahiilan a.s.
263  Bayaghiin a.s.
30  Harun a.s.
108  Saabath a.s.
186  Lathif a.s.
264  Mutadhih a.s.
31  Kaylun a.s.
109  Ibaad a.s.
187  Barthofun a.s.
265  Rahiin a.s.
32  Yusya’ a.s.
110  Basylakh a.s.
188  A’ban a.s.
266  Mihros a.s.
33  Daaniyaal a.s.
111  Rihaan a.s.
189  Awroidh a.s.
267  Saahin a.s.
34  Bunasy a.s.
112  Imdan a.s.
190  Muhmuthshir a.s.
269  Mahmuun a.s.
35  Balyaa a.s.
113  Mirqoon a.s.
191  Aaniin a.s.
270  Hawdhoon a.s.
36  Armiyaa a.s.
114  Hanaan a.s.
192  Namakh a.s.
271  Alba’uts a.s.
37  Yunus a.s.
115  Lawhaan a.s.
193  Hunudwal a.s.
272  Wa’id a.s.
38  Ilyas a.s.
116  Walum a.s.
194  Mibshol a.s.
273  Rahbul a.s.
39  Sulaiman a.s.
117  Ba’yul a.s.
195  Mudh’ataam a.s.
274  Biyghon a.s.
40  Daud a.s.
118  Bishosh a.s.
196  Thomil a.s.
275  Batiihun a.s.
41  Ilyasa’ a.s.
119  Hibaan a.s.
197  Thoobikh a.s.
276  Hathobaan a.s.
42  Ayub a.s.
120  Afliq a.s.
198  Muhmam a.s.
277  Aamil a.s.
43  A’us a.s.
121  Qoozim a.s.
199  Hajrom a.s.
278  Zahirom a.s.
44  Dzanin a.s.
122  Ludhoyr a.s.
200  Adawan a.s.
279  Iysaa a.s.
45  Alhami’ a.s.
123  Wariisa a.s.
201  Munbidz a.s.
280  Shobiyh a.s.
46  Tsabits a.s.
124  Midh’as a.s.
202  Baarun a.s.
281  Yathbu’ a.s.
47  Ghobir a.s.
125  Hudzamah a.s.
203  Raawan a.s.
282  Jaarih a.s.
48  Hamilan a.s.
126  Syarwahil a.s.
204  Mu’biin a.s.
283  Shohiyb a.s.
49  Dzulkifli a.s.
127  Ma’na’il a.s.
205  Muzaahiim a.s.
284  Shihats a.s.
50  Uzair a.s.
128  Mudrik a.s.
206  Yaniidz a.s.
285  Kalamaan a.s.
51  Azkolan a.s.
129  Hariim a.s.
207  Lamii a.s.
286  Bawumii a.s.
52  Izan a.s.
130  Baarigh a.s.
208  Firdaan a.s.
287  Syumyawun a.s.
53  Alwun a.s.
131  Harmiil a.s.
209  Jaabir a.s.
288  Arodhun a.s.
54  Zayin a.s.
132  Jaabadz a.s.
210  Saalum a.s.
289  Hawkhor a.s.
55  Aazim a.s.
133  Dzarqon a.s.
211  Asyh a.s.
290  Yaliyq a.s.
56  Harbad a.s.
134  Ushfun a.s.
212  Harooban a.s.
291  Bari’ a.s.
57  Syadzun a.s.
135  Barjaaj a.s.
213  Jaabuk a.s.
292  Aa’iil a.s.
58  Sa’ad a.s.
136  Naawi a.s.
214  Aabuj a.s.
293  Kan’aan a.s.
59  Gholib a.s.
137  Hazruyiin a.s.
215  Miynats a.s.
294  Hifdun a.s.
60  Syamaas a.s.
138  Isybiil a.s.
216  Qoonukh a.s.
295  Hismaan a.s.
61  Syam’un a.s.
139  Ithoof a.s.
217  Dirbaan a.s.
296  Yasma’ a.s.
62  Fiyaadh a.s.
140  Mahiil a.s.
218  Shokhim a.s.
297  Arifur a.s.
63  Qidhon a.s.
141  Zanjiil a.s.
219  Haaridh a.s.
298  Aromin a.s.
64  Saarom a.s.
142  Tsamithon a.s.
220  Haarodh a.s.
299  Fadh’an a.s.
65  Ghinadh a.s.
143  Alqowm a.s.
221  Harqiil a.s.
300  Fadhhan a.s.
66  Saanim a.s.
144  Hawbalad a.s.
222  Nu’man a.s.
301  Shoqhoon a.s.
67  Ardhun a.s.
145  Solih a.s.
223  Azmiil a.s.
302  Syam’un a.s.
68  Babuzir a.s.
146  Saanukh a.s.
224  Murohhim a.s.
303  Rishosh a.s.
69  Kazkol a.s.
147  Raamiil a.s.
225  Midaas a.s.
304  Aqlibuun a.s.
70  Baasil a.s.
148  Zaamiil a.s.
226  Yanuuh a.s.
305  Saakhim a.s.
71  Baasan a.s.
149  Qoosim a.s.
227  Yunus a.s.
306  Khoo’iil a.s.
72  Lakhin a.s.
150  Baayil a.s.
228  SaaSaan a.s.
307  Ikhyaal a.s.
73  Ilshots a.s.
151  Yaazil a.s.
229  Furyum a.s.
308  Hiyaaj a.s.
74  Rasugh a.s.
152  Kablaan a.s.
230  Farbusy a.s.
309  Zakariya a.s.
75  Rusy’in a.s.
153  Baatir a.s.
231  Shohib a.s.
310  Yahya a.s.
76  Alamun a.s.
154  Haajim a.s.
232  Ruknu a.s.
311  Jurhas a.s.
77  Lawqhun a.s.
155  Jaawih a.s.
233  Aamir a.s.
312  Isa a.s.
78  Barsuwa a.s.
156  Jaamir a.s.
234  Sahnaq a.s.
313  Muhammad SAW

Refernsi : Kitab ats-Tsamaru al-Yani’ah fi Riyadh al-Badi’ah karangan syeikh Nawawi Al Bantani 

5 Nama - nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi

       Sebagaimana yang dilansir wikipedia Ulu al-Azmi (Arab أولوالعزم) adalah sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan khusus karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran tauhid. Dari 25 nabi yang wajib diketahui dalam agama Islam, terdapat 5 nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu
  1. Nuh
  2. Ibrahim
  3. Musa
  4. Isa
  5. Muhammad.
Catatan Kaki : Gelar Ulul Azmi dijelaskan dalam Al Quran pada Surah Al-Ahqaf ayat 35 dan Surah Asy-Syura ayat 13