Terjemah Taqrib (Menerangkan cara memakai khuf)

Terjemah Taqrib (Menerangkan cara memakai khuf)

بسم الله الرحمن الرحيم
Matan Taqrib (Terjemah Indonesia)
Translated by Aa. Miftah Hudaya
www.bismillahku.blogspot.com


المسح على الخفين
Menerangkan cara memakai khuf ( mujah )


فصل:والمسح على الخُفَّين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غَسل الفرض من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهماويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وابتداء المدة من حين يُحْدِث بعد لبس الخفين فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .
.

Menerangkan cara memakai khuf ( mujah )

Adapun membasuh 2 mujah (sepatu boot) hukumnya boleh, dengan tiga persyaratan yaitu :
  • 1. mulai menggunakan-nya setelah bersuci dengan sempurna
  • 2. Kedua mujah mesti menutupi kedua kaki yang wajib di basuh,
  • 3. Kedua mujah memungkinkan dipakai untuk berjalan teru menerus,
    orang mukim (menetap di satu tempat) boleh mengusap mujah untuk jangka waktu sehari semalam, dan orang musafir(orang yang sedang mengadakan perjalanan) dalam jangka waktu tiga hari tiga malam.

    Sedangkan awal waktu tersebut ialah di mulai dari berhadats setelah memakai mujah, (bukan dari permula’an waktu memakainya). Kalau mengusap (mujah) ketika berada di rumah (mukim) kemudian bepergian, atau mengusap dalam perjalanan, kemudian mukim, maka sempurnakanlah sebagai sapuan bagi orang yang mukim