Fathul-Qorib Pasal tentang Macam Macam air

Fathul-Qorib Pasal tentang Macam Macam air

بسم الله الرحمن الرحيم
Fathul-Qorib Pasal tentang Macam2 air
Translated by Aa. Miftah Hudaya
www.bismillahku.blogspot.comأنواع المياه


المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البَرَد.

  Macam-macam air

Air yang dapat dipakai bersuci ada 7 macam :
 • Air Hujan
 • Air Laut
 • Air Sungai
 • Air Sumur
 • Mata Air
 • Air Salju
 • Air Embun
أقسام المياه

ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهِّر غير مكروه وهو الماء المُطلَق. وطاهر مطهِّر مكروه وهو الماء المُشمَّس.وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمَل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القُلَّتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح

  Pembagian Air

Kemudian beberapa air terbagi 4 bagian yaitu :
 • 1. air suci mensucikan yang tidak makruh di digunakan ; yaitu air mutlak (air murni)
 • 2. air suci mensucikan yang makruh di gunakan ; yaitu air yang di jemur di terik matahari ( dalam wadah yang suka berkarat , seperti : besi , timah , kaleng dsb. Kalau sudah dingin tidak makruh )
 • 3. air suci yang tidak dapat mensucikan kepada lainnya ; yaitu : air yang bekas di gunakan atau musta’mal ( telah di pakai wudhu atau membersihkan najis ) : Air yang berubah sebab bercampur dengan benda benda suci lainnya ( seperti ; Air teh , air kopi dsb )
 • 4. Air Bernajis , yaitu ; air yang kemasukan najis dan air itu kurang dari dua qullah , atau keada’an air itu dua qullah akan tetapi berubah oleh najis.
  Air dua qullah itu , ialah ukuran 500 kati bagdad , kurang lebih menurut qaol yang shah.