Download Sholawat dan fahilahnya

Download Sholawat dan fahilahnya

Download Sholawat dan fahilahnya أفضل الصلوات على سيد السادات.
Afdhalush Sholawat 'Ala Saidis Sadaat (Solawat-Solawat Yang Terbaik Ke Atas Penghulu Segala Penghulu ) disusun oleh al-'Allamah Al-Qadhi Asy-Syeikh Yusuf bin Isma'il An-Nabhani Asy-Syafi'i. Saya telah meriwayatkan kitab ini daripada Asy-Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin Al-Maliki. Untuk muat turun kitab Afdhalush Sholawat lengkap ('Arab) :- Download
01. Solawat Ibrahimiyah :- Download
02. Solawat Al-Imam An-Nawawi :-
Download
03. Solawat Ibn Hajar Al-Haitami :-
Download
04. Solawat Yang Diajarkan Oleh Jibril :-
Download
05 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-Ansori :-
Download
06 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Fakihani :-
Download
07 Solawat Yang Kelebihannya Telah Diberitahu Oleh Jibril :-
Download
08 Solawat Untuk Mendapat Syafa'ah :-
Download
09 Solawat Sebagai Ganti Sedekah atau Zakat :-
Download
10 Solawat Yang Diriwayatkan Daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir :-
Download
11 Solawat Agar Diampuni Dosa :-
Download
12 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam As-Suja'i :-
Download
13 Solawat Untuk Dibaca Pada Hari Jumaat :-
Download
14 Solawat Untuk Mencapai 30 Hajat Di Dunia dan 70 Hajat Di Akhirat :-
Download
15 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Sa'id ibn 'Atorid :-
Download
16 Solawat Yang Dibaca Oleh Ahlul Bait :-
Download
17 Solawat Al-Imam Sayyidina 'Ali Karramallahu wajhah :-
Download
18 Solawat Yang Telah Diriwayatkan Oleh Ibn Mas'ud :-
Download
19 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Ibn 'Umar :-
Download
20 Solawat Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Ghazali :-
Download
21 Solawat Yang Dibaca Pada Hari Jumaat Sebanyak Tujuh Kali :-
Download
22 Solawat Untuk Dapat Meneguk Dengan Gelas Dari Telaga An-Nabi :-
Muat
23.Solawat Berdasarkan Tasbih Juwairiyyah Isteri Kepada An-Nabi :- Download
24 Solawat Yang Pernah Diceritakan Oleh Abul 'Abbas Ahmad Al-Hajiri :-
Download
25 Solawat Asy-Syeikh Abu 'Abdillah ibn An-Nu'man :-
Download
26 Solawat Munjiyyah (Penyelamat) :-
Download
27 Solawat Nur Al-Qiyamah :-
Download
28 & 29 Solawat Al-Imam Asy-Syafi'i :-
Download
30 Solawat Asy-Syeikh Abu Hasan Al-Karkhi :-
Download
31 Solawat Sultan Al-Auliya 'Abdul Qadir Al-Jilani :-
Download
32 Solawat Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali :-
Download
33 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Ar-Rifa'i :-
Download
34 & 35 Solawat Asy-Syeikh Ahmad Al-Badawi :-
Download

Sumber :